NIŻSZY PIT

NIŻSZY PIT

OBNIŻENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH   W dniu 1 października 2019r. weszła w życie ustawa, której założeniem jest obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów. Spowodowało to zmniejszenie kosztów pracy, a...
Zerowy PIT! dla młodych

Zerowy PIT! dla młodych

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH – JUŻ OD 1 SIERPNIA 4 lipca 2019 roku Sejm uchwalił ustawę, na podstawie której od 1 sierpnia pracownicy do 26 roku życia zostali zwolnieni z 18-procentowego PIT-u. Zmiana ta obejmuje około 2 miliony młodych ludzi, a jej skutkiem jest wzrost ich...
Faktury na podstawie paragonu!

Faktury na podstawie paragonu!

FAKTURY WYSTAWIANE DO PARAGONU – JUŻ NIEDŁUGO NASTĄPIĄ DUŻE ZMIANY   Praktyki związane z późniejszym wystawianiem faktury do istniejącego już paragonu były dotychczas w Polsce zjawiskiem bardzo popularnym. Ministerstwo Finansów od 1 września 2019r. wprowadzi stanowcze...