FAKTURY WYSTAWIANE DO PARAGONU – JUŻ NIEDŁUGO NASTĄPIĄ DUŻE ZMIANY

 

Praktyki związane z późniejszym wystawianiem faktury do istniejącego już paragonu były dotychczas w Polsce zjawiskiem bardzo popularnym. Ministerstwo Finansów od 1 września 2019r. wprowadzi stanowcze zmiany, które mają na celu uregulowanie tychże kwestii.

Nowe regulacje oznaczają, że przedsiębiorca, który nie zadba o wpisanie na paragonie numeru NIP, nie będzie miał możliwości otrzymania faktury. Istotnym faktem jest również, że paragon zarówno z wpisanym numerem NIP, jak i bez niego, nie jest dokumentem księgowym, a co za tym idzie, nie pozwala na odliczenie VAT oraz rozliczenie kosztu takiego zakupu.

Podatnik, który dokonuje zakupu ma możliwość wyboru jego formy. W przypadku zakupu potwierdzonego paragonem z kasy rejestrującej kupujący traktowany jest jako konsument. Faktura zaś jest potwierdzeniem zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiana, która zostanie wprowadzona 1 września 2019 roku oznacza, że zakup prywatny nie będzie mógł przekształcić się z biegiem czasu w zakup, który służy prowadzonej działalności gospodarczej.

Mimo takiego stanowiska Ministerstwa Finansów istotne jest, że przepisy w żaden sposób nie zabraniają wystawienia korekty paragonu lub jego anulowania. Oznacza to, że pozostawiona została swoista „furtka” dla osób, które nie podały danych firmy w momencie zakupu. Osoba fizyczna ma możliwość zwrotu towaru, a po jego zatwierdzeniu może nabyć go ponownie jako przedsiębiorca.

Co w przypadku, gdy sprzedawca nie ma możliwości wpisania numeru NIP w kasie fiskalnej? W takiej sytuacji nabywca ma obowiązek zadeklarowania formy zakupu w momencie jego dokonywania. Dzięki tego typu rozwiązaniu sprzedawcy, których kasy fiskalne nie posiadają tego typu funkcjonalności, nie będą zmuszeni do ich wymiany.

Nowe przepisy przewidują również dwa rodzaje kar. Pierwsza z nich naliczana jest, gdy podatnik wystawił fakturę do paragonu, który nie został opisany numerem NIP nabywcy. Jej wysokość to dodatkowe zobowiązanie podatkowe, które odpowiada 100% wartości podatku zawartego na wystawionej fakturze. W tym wypadku sankcjom podlega sprzedawca, który nie dostosował się do nowych przepisów. Równolegle naliczana jest kara na drugą ze stron transakcji, czyli nabywcę, który nie zgłosił chęci otrzymania faktury. Tutaj również formą nagany jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe o równowartości podatku zawartego na fakturze.

Zmiana przepisów pozwoli na większą kontrolę nad zakupami na potrzeby działalności gospodarczej, które w wielu sytuacjach są niezgodne ze stanem faktycznym. Istotne jest również, że sprzedający nie będą musieli zmieniać kas rejestrujących, jeśli ich sprzęt nie ma możliwości dodania do paragonu numeru NIP. Dlatego też każdy zakup dokonywany od 1 września 2019 będzie wiązał się z odpowiednią deklaracją ze strony kupującego.

Kim jesteśmy? Jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce biuro księgowych w Warszawie. Napisz do nas. Spotkaj się w siedzibie na Grochowie i zobacz czym jest księgowość na najwyższym poziomie.