Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w opodatkowaniu leasingu, kupna i używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności. Nowe zasady określone w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie​ ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2108 r. poz. 2159)​ obowiązują od 1 stycznia bieżącego roku.

Ustawa zakłada, że koszty związane z samochodami używanymi wyłącznie do celów służbowych stanowią w dalszym ciągu 100% wydatków eksploatacyjnych (takich jak paliwo). W przypadku aut służbowych, które wykorzystywane są zarówno służbowo, jak i prywatnie, wydatki na materiały eksploatacyjne (paliwo, naprawy i inne) mogące stanowić koszty uzyskania przychodów zostały ​zmniejszone​ ​ do 75%​ .

Jak wygląda kwestia ubezpieczenia? Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu osobowego nie są objęte limitem 75% kosztów uzyskania przychodu. Dotyczy to ubezpieczenia dobrowolnego. Jeśli chodzi zaś o ubezpieczenie obowiązkowe (OC), może być ono liczone jako koszty niezależne od wartości samochodu.

Oprócz tego, zmienił się limit amortyzacji dotyczący nabycia samochodów osobowych do kwoty 150 tysięcy złotych dla pojazdów spalinowych i hybrydowych. Zyskają na tym przedsiębiorcy, którzy zakupią lub już posiadają samochód osobowy droższy niż 86 tys. zł, ale tańszy niż wspomniany limit. Planowane jest również wprowadzenie limitu na kwotę 225 tys. zł. dla aut elektrycznych, jednak ta zmiana uzależniona jest od decyzji Komisji Europejskiej odnośnie zgodności z przepisami unijnymi.

Takim samym limitem został również objęty leasing operacyjny pojazdów osobowych. Przedsiębiorców, którzy zdecydują się na leasing na warunkach po styczniu b.r. dla samochodów przekraczających kwotę 150 tys. zł., będzie obowiązywać koszt uzyskania przychodu tylko w takiej części czynszu inicjalnego i raty, które nie przekraczają proporcjonalnie 150 tys. zł.​ Limit dotyczy jedynie części opłat stanowiących spłatę wartości samochodu osobowego.

Dobrą wiadomością dla przedsiębiorców, których umowy były zawarte przed 1 stycznia 2019 r., jest to, że funkcjonują one na poprzednich warunkach i nowe zmiany nie mają w ich sytuacji zastosowania.