O FIRMIE

Firma Ambitius sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2012 r. i początkowo świadczyła usługi outsourcingowe na rynku polskim. Jednakże pod koniec 2012 r. Zarząd firmy Ambitius sp. z o.o. dostrzegając lukę podażową, podjął decyzję
o rozszerzeniu działalności o dystrybucję odzieży damskiej, sprowadzanej
z Turcji. Po opracowaniu Planu Rozwoju Eksportu i przyznaniu dofinansowania
z Unii Europejskiej Ambitius rozpoczął proces internacjonalizacji. Początkowo nawiązano współpracę z fabryką odzieżową z Turcji, produkującą towary najwyższej jakości, a następnie rozpoczęto nawiązywanie współpracy handlowej z odbiorcami. Obecnie, zagraniczna ekspansja obejmuje trzy rynki docelowe
tj. Niemcy, Łotwę i Estonię.

 

 

 


Nazwa Projektu: Wdrażanie PRE w AMBITIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwa Beneficjenta: AMBITIUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kwota kwalifikowana: 250 319,65 PLN
Kwota dofinansowania: 128 909,82 PLN
Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
85% kwoty dofinansowania, tj. 109 573,34 PLN
Okres realizacji: 01/12/2012 – 30/11/2014

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013